Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11.00 π.μ

Πρόσκληση σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11.00 π.μ. για λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ

1.-Έγκριση καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και 12ωρης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2024

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σιαφάκας Γεώργιος

2.-Κατανομή ποσού το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση (Κ.Α.Π. 2024) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κα Μπαλάφα Αικατερίνη

3.-Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής επιλογής εγγραφών παιδιών με οικονομική εισφορά στα θερινά τμήματα των ΚΔΑΠ Δήμου Ζίτσας.

4.-Εγγραφές νηπίων στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζίτσας, την περίοδο 2023-2024.

Αναρτήθηκε στις 13 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα