Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και του άρθρου 7 του Ν.5056/23,σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,κατά την οποία η Δημοτική αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της.

Ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να υποβάλουν, διά μέσω του τμήματος πρωτοκόλλου του Δήμου, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση, ορίζεται η Τρίτη 25-06-2024.

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα