Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28-06-2024 και ώρα 17:00

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 28-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  

  1.-Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου–καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητας Καλοχωρίου.

  2.-Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.574.976,996 τ.μ. εντός των διοικητικών ορίων Δ.Κ. Κληματιάς.

  3.-Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης- αγροτεμαχίου 1ΣΤ΄ Διανομής Νεοχωρίου του 1933 εντός των διοικητικών ορίων Δ.Κ. Νεοχωρίου.

  4.-Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χώρου στην Δ.Κ. Μεταμόρφωσης για στέγαση επιχειρησιακής βάσης του Ε.Κ.Α.Β.

  5.-Εξέταση αιτήματος παραχώρησης για χρήση απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Κόνιτσας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, για κάλυψη αναγκών του.

  6.-Εξέταση αιτήσεως για έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΣΑΕΚ.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Σιαφάκας Γεώργιος

 

  7.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

  8.-Εξέταση αιτήσεως της μισθώτριας εταιρείας για αλλαγή χρήσης Δημοτικού ακινήτου,  που βρίσκεται στα Ιωάννινα.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ. Βότσικας Αλκιβιάδης

 

  9.-Λήψη απόφασης  για την δωρεάν σήμανση και εμβολιασμό δεσποζόμενων σκύλων εργασίας που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Ζίτσας και καθορισμός κριτηρίων.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα