Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ΣΤΙΣ 14:00

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το
άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε
έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για
ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
που ακολουθεί:
1. Λήψη απόφασης για Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγω
αποκλειστικότητας) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση Συγκοινωνιακού
Εργου με Επιδότηση Εισιτηρίου & Δρομολογίων Υπεραστικού Λεωφορείου , ετήσιας
σύμβασης,
2. Χορήγηση 1ης Μετάθεσης του Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης του Υποέργου
με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5201658
μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Αναδόχου Εταιρείας: «OLYMPIOS
INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.» και έγκριση υποβολής νέου Τεχνικού
Δελτίου Υποέργου
3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 03/2024 απόφασης της
Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Κοινότητας Ελεούσας Δήμου Ζίτσας
4. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης, σχετικά με εξόφληση του 379α/2024 Χρηματικού εντάλματος
πληρωμής
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των
συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 28 Ιούνιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα