Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΖΙΤΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ΣΤΙΣ 09:00

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το  άρθρο 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23 και λαμβάνοντας υπόψη την εγκ. 1237/94548/06.11.2023 του ΥΠ.ΕΣ. ,σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  την 5η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών  αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

  1. 1.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής  κατόπιν Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγω αποκλειστικότητας) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Εργου με Επιδότηση Εισιτηρίου & Δρομολογίων Υπεραστικού Λεωφορείου , ετήσιας σύμβασης.
  2. 2.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής  κατόπιν Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγω αποκλειστικότητας) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Εργου με Επιδότηση Εισιτηρίου Αστικού Λεωφορείου, διάρκειας δώδεκα μηνών.
  3. 3.    Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής κατόπιν Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά την Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, Προμήθεια αναγκαίων μικροανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργων του Δήμου Ζίτσας έτους 2024 .
  4. 4.    Εγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών – οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού , που αφορά την  «Προμήθεια & Τοποθέτηση αυτόνομου συστήματος προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου με δυνατότητα επέκτασης».
  5. 5.    Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Υδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δ.Ζίτσας, αναδόχου εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
  6. 6.    Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                               


ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα