Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00

 

  Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 12-07-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

  1.-Έγκριση διενέργειας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον Δήμο Ζίτσας για το 2024, ορισμός χρόνου και τόπου διεξαγωγής της και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας.

  2.-Λήψη κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία εμποροπανήγυρης στο Δήμο Ζίτσας.

  3.-Εξέταση αιτήματος για εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού για τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ», του Δήμου Δωδώνης & Ζίτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, ισχύος  64,8 Μw.

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κ  Σιαφάκας Γεώργιος

  4.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2024 Δήμου Ζίτσας.

  5.-Χορήγηση εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων προσκυρώσεως εδαφικού τμήματος, κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 17,94 τ.μ. στην όμορη ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών κ.κ. Κούργια Δημητρίου και Ντρούμπαλη Δημοσθένη στο Ο.Τ.. Γ66 του Ρ.Σ. Ελεούσας και καθορισμός όρων και  προϋποθέσεων, υπό τις οποίες θα γίνει η προσκύρωση. 

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα Μπαλάφα Αικατερίνη

  6.-Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

  7.-Έγκριση απολογισμού Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας οικ. έτους 2023

 

 

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,  κα Παπαδημητρίου –Θεμελή Χριστίνα

  8.-Έγκριση πραγματοποίησης εκδρομής ΚΑΠΗ .

 

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                   ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

            

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα