Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΟΞΙΑ» Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Μολοσσών, για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Αρ. Απόφασης
04/2012

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (δημοτικής έκτασης) που βρίσκεται στη θέση «ΟΞΙΑ» Τ.Κ. Καλοχωρίου Δ.Ε. Μολοσσών, για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Αναρτήθηκε στις 10 Ιανουάριος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα