Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18/10/2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας σας προσκαλεί σε συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.- Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου) για το έτος 2013 στο Δήμο Ζίτσας.
2.- Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για χρήση «Ψιλικά – Τυποποιημένα προϊόντα», στον Κοντογιάννη Εμμανουήλ του Δημητρίου, στην Τ.Κ. Ζίτσας Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 15 Οκτώβριος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα