Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις 30-11-2012

Αρ. Απόφασης
28303/2012

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Σας προσκαλεί σε συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 / 11 / 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1.-Τροποποίηση της 21/2012 απόφασης προέγκρισης χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για χρήση  «Εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων & παντοπωλείου λιανικού & χονδρικού εμπορίου», της Αλεξίου Κων/νας του Ιωάννη, στη Τ.Κ. Μεταμόρφωσης  Δ.Ε. Εκάλης  του Δήμου Ζίτσας.

 

Αναρτήθηκε στις 29 Νοέμβριος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα