Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-09-2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ημερήσια διάταξη:

1) Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου μουσικής στην επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) της κ.Τσιγγέλη Βασιλικής του Σπυρίδων, που λειτουργεί στην Τ.Κ. Λοφίσκου Δήμου Ζίτσας.

2) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου (κατηγορία Α2,ομάδα 7η ,α/α 6) : « Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 9.600 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου φερόμενης ιδιοκτήτριας κ.Ασήμω Δελλή»

Αναρτήθηκε στις 16 Σεπτέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα