Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06-11-2019

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση για τους όρους  και τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ζαγορίου με θέμα:  «Υδροδότηση της Τ.Κ. Ασπραγγέλων Δήμου Ζαγορίου από υφιστάμενη γεώτρηση, εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Ζίτσας, στην Τ.Κ. Πετσαλίου»

2) Γνωμοδότηση περί της τροποποίησης του Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης-γυμναστηρίων.

3) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. (έργο κατηγορίας Α1, ομάδα5η, α/α3) λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Λάθηρο» ή «Λάκκος», της Τ.Κ. Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας τον κ. Δημήτριο Χασόγια.

4) Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 16.000 σε 24.500 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου τον κ. Θεόδωρο Λώλα.

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα