Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 02-10-20

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 72 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και το άρθρο 3 του  Ν.4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 2η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν :

 

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 4.050 σε 13.300 πατρογονικών ορνίθων ,στη θέση ΒΟΝΤΑ στην Τ.Κ. Γραμμένου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΙΚΕ».

2. Γνωμοδότηση για την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου στο υπ’ αρ. 453 αγροτεμάχιο διανομής αναδασμού Ροδοτοπίου, έτους 1974-1975, στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, επί αγροτικής οδού, φερόμενου ιδιοκτήτη AGROMARKET HELLAS KOLOVOS (με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Κολοβό Θωμά).

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα