Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-06-22

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 380/39456/15-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.-Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021.

  2.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο στη θέση ¨Αγ. Παρασκευή¨, στην Κοινότητα Κουρέντων, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, φερόμενης ιδιοκτήτριας Βηθλεέμ Σιώλου.

  3.-Εξέταση αιτήσεως κ. Κούργια Κωνσταντίνου του Ναπολέων, για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

  4.-Εξέταση αιτήσεως κας Τσώλη Αρετής του Κων/νου για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας.

  5.-Εξέταση αιτήσεως κ Ράγγου Χρηστάκη του Διονυσίου , για παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ελεούσας Δήμου Ζίτσας.

 6.-Γνωμοδότηση για κοπή δέντρων στις Κοινότητες Ελεούσας, Ροδοτοπίου και Σουλόπουλου.

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούνιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα