Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24-11-22

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 24-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθμ. 1433 αγροτεμάχιο διανομής αγροτεμάχιων Πολυλόφου, έτους 1935, στην Κ. Πολυλόφου, επί αγροτικής οδού, φερόμενου ιδιοκτήτη ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΗ Ο.Ε. 

  2.-Κοπή δέντρων Ελεούσας και Λύγγου.

  3.-Ανάκληση της υπ’ αριθ. 37/2022 Απόφασης που αφορά την «Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Ροδοτοπίου, διαμέσου κοινοτικού αδιαμόρφωτου δρόμου, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, φερόμενης ιδιοκτήτριας «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

 4.-Εξέταση αιτήσεως της φερόμενης ιδιοκτήτριας «ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΕΚΑΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο με αριθμό 270 αγροτεμάχιο διανομής Ροδοτοπίου 1929, διαμέσου κοινοτικού αδιαμόρφωτου δρόμου, επί δημοτικής εξωαστικής οδού, για ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής.

Αναρτήθηκε στις 18 Νοέμβριος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα