Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08-08-23

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ε.Π.Ζ. στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ελεούσα στις 08-08-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 1073 αγροτεμαχίου, Διανομής αγροκτήματος Ζέλοβα Βουνοπλαγιάς, έτους 1929, φερόμενου ιδιοκτήτη κας Ευταξία Λαμπρινής.

 2.-Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθμ. 147 αγροτεμάχιο Διανομής αναδασμού Ζίτσας, έτους 1984, στην Κοιν. Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, φερόμενου ιδιοκτήτη-μισθωτή «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

  3.-Εξέταση αιτήσεως κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος του Αθανασίου, για ανανέωση  άδειας παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειον. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας.

 4.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7, α/α 1): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 27.480 ΠΤΗΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, 110 Ι.Ζ.) θέση τεμ. 332 αναδασμού Νεοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, φορέας του οποίου είναι ο κ. Μπέκας Ιωάννης.

 5.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7, α/α 1): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 27.480 ΠΤΗΝΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, 110 Ι.Ζ.) θέση τεμ. 335 αναδασμού Νεοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, φορέας του οποίου είναι οι κ.κ. Αριστείδης και Ευρίκλεια Κασσή.

 6.-Κοπή δέντρων στην Κοινότητα Λιθίνου.

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα