Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-10-23

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, (ΥΠ.ΕΣ. 46731/13.07.2022), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς στις 26-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο στη θέση “Προφήτη Ηλία”, Κοινότητας Ζίτσας, Δήμου Ζίτσας, φερόμενου ιδιοκτήτη “ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ”, για την λειτουργία οινοποιείου.

                                                                     

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς είναι αναγκαία η άμεση λήψη της σχετικής αποφάσεως, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την συζήτησή του σε τακτική συνεδρίαση.

   Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) των μελών της επιτροπής, επί του ανωτέρω θέματος θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosos@zitsa.gov.grτην ίδια ημέρα και έως την καθοριζόμενη ώρα λήξης της συνεδρίασης.

  Όσα μέλη της επιτροπής δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό (email), θα μπορούν να ψηφίσουν, την ίδια ημέρα και έως την καθοριζόμενη ώρα λήξης της συνεδρίασης, επί του ανωτέρω θέματος από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του κ. Προέδρου της Επιτροπής με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικοινωνίας 6937088421).                                               

  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο, με την ανωτέρω διαδικασία, μέχρι την ώρα αυτή, θεωρούνται μη συμμετέχοντα, (απόντα).

Αναρτήθηκε στις 25 Οκτώβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα