Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. Απόφασης
11727/2012

    Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 / 04 / 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω  στα  εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.- Σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το «παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε. Ελεούσας.

 

2.- Διόρθωση σφάλματος σχεδίων Π.Ε. Ελεούσας στο Ο.Τ. Γ38 (παλαιός οικισμός).

 

2.- Εισήγηση για κανονιστική απόφαση παραχώρησης Δημοτικών Εκτάσεων για γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

3.- Τροποποίηση της με αριθμό 13/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ., της Αλεξίου Κων/νας του Ιωάννη, από «Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων και εμπόριο νερού, αναψυκτικών και μπύρας και εμπόριο αγροτικών προϊόντων και εμπόριο γαλακτοκομικών Προϊόντων», σε  «Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων και εμπόριο νερού, αναψυκτικών, μπύρας, αγροτικών προϊόντων, γαλακτοκομικών Προϊόντων, καφέ, παγωτών και τροφίμων» λόγω προσθήκης δραστηριότητας.

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα