Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση της αρ. 17826/1452/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΤΖΟΡΙΓ-6) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Η –Δ.Μ-περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής & αποθήκευση

Αρ. Απόφασης
36/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της  Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής και αποθήκευσης πλαστικών φιαλών & αποθήκευσης εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών, εγκαταστημένη και λειτουργούσα στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της οποίας είναι η εταιρεία: "ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούλιος 2014

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα