Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εισήγηση για τροποποίηση της υπ΄ αριθ 11/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ με θέμα: «Χαρακτηρισμός και αναγνώριση του δρόμου σύνδεσης των οικισμών Πολυλόφου-Λυκοστάνης ως κύριας Δημοτικής Οδού

Αρ. Απόφασης
45/2014

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τροποποιεί την υπ΄αριθ 11/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Ζίτσας με θέμα: « Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της οδού σύνδεσης μεταξύ των οικισμών Πολυλόφου & Λυκοστάνης ως «Κύρια Δημοτική Οδού»   σε   Αναγνώριση ως Δημοτικής της μοναδικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Πολυλόφου & Λυκοστάνης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα ΓΥΣ κλίμακας 1:5000, τα οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγηση και το παραπέμπει στο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 12 Νοέμβριος 2014

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα