Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο καλυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς στον κ. Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα

Αρ. Απόφασης
05/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την χορήγηση  προέγκρισης άδειας ίδρυσης δύο κολυμβητικών δεξαμενών εντός Γυμναστηρίου στη θέση «Βλαχόστρατα» της Τ.Κ Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας στον κ. Κούτρα Νικόλαο του Βύρωνα.

Αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουάριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα