Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Γνωμοδότηση για ορισμό προτεινόμενων θέσεων για τη μεταφορά νεκροταφείου στη Τ.Κ Πετσαλίου Δήμου Ζίτσας

Αρ. Απόφασης
10/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμφωνεί με τις προτεινόμενες δύο (2) θέσεις «Παλιούρι» και «Αγ Νικόλαο» οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη μεταφορά του συγκεκριμένου νεκροταφείου σύμφωνα με την υπ΄αριθ 13/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πετσαλίου και παραπέμπει το ανωτέρω θέμα στο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα