Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Τροποποίηση των υπ΄αριθ 163/2012 και 251/2012 Α.Δ.Σ που αφορά την σύσταση επιτροπής η οποία θα αποφανθεί για το «παραδεκτό & αληθές αιτήσεων» σχετικά με την διαφοροποίηση του πίνακα επικειμένων της Π.Ε. Ελεούσας

Αρ. Απόφασης
11/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμφωνεί και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη σύσταση της παραπάνω 3μελούς Επιτροπής, όπως προτάθηκε από τον πρόεδρο της Ε.Π.Ζ., η οποία ύστερα από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) θα αποφασίζει για το παραδεκτό και αληθές των υποβληθέντων αιτήσεων, συντάσσοντας πρωτόκολλο καταγραφής επικειμένων, απαραίτητο συστατικό για την σύνταξη διορθωτικών πράξεων, διαδικασία για την οποία αρμόδια υπηρεσία είναι η Πολεοδομία του Δήμου Ιωαννιτών.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα