Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφενείο - Ψητοπωλείο», της κας. Τζούμα Πολυξένης του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γραμμένου Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας

Αρ. Απόφασης
12/2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής ήτοι: Στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ανάλογα με τον χώρο στο κατάστημα «Καφενείο-Ψητοπωλείο» με αριθ. άδειας 3429/15-02-2012, που βρίσκεται στην Τ.Κ Γραμμένου , Δ.Ε Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας. Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 7:30 μέχρι 15:30 και 17:30 μέχρι 22:00 τη χειμερινή περίοδο και 7:00 μέχρι 15:00 και 17:30 μέχρι 23:00 την θερινή περίοδο

1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2. Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31-12-2015

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 31-12-2015.

Αναρτήθηκε στις 19 Μάρτιος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα