Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-11-20

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3852/10, λαμβάνοντας υπόψη τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού covid 19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. A’ /11-03-2020) και με την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών την 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ. για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί :

1. 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η Ελένη Λύτη.

2. 2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά) εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Βραζέλη», υπ’ αριθ. 313 τεμάχιο αναδασμού Ροδοτοπίου, του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι ο Ιωάννης Αργύρης του Ευαγγέλου.

3. 3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η & 10η, α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά), με φωτοβολταϊκό  σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 Kw, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Γαρδικίου, του Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η εταιρεία: «ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

4. 4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 9): «Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας,  δυναμικότητας 750 μόσχων πάχυνσης (375 Ι.Ζ.), με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ», της Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», του οποίου φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας είναι η εταιρεία: «ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε.»

5. 5. Διατύπωση γνώμης για την έγκριση εισόδου – εξόδου στο υπ’ αριθ. 165 τεμάχιο διανομής Αναδασμού Ροδοτοπίου, έτους 1974-1975,  από υφιστάμενο δρόμο του Αναδασμού, στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου.

6. 6. Κοπή δέντρων στις Κοινότητες Ελεούσας,  Αγίου Ιωάννη και Λύγγου.

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα