Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως συστάδας 4γ της Κοινότητας Βασιλόπουλου

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως 1.836,00 κ.μ. ξυλείας καυσοξύλων αειφύλλων πλατυφύλλων από την συστάδα 4γ  του Δημοτικού Δάσους Κοινότητας Βασιλόπουλου Δήμου Ζίτσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα [1] έτος, από την υπογραφή της σύμβασης και της άδειας απολήψεως, η οποία πρέπει απαραίτητα να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που θα εξεταστεί αρμοδίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 28 του μηνός Mαίου του έτους  2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία) έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου Ζιάκα Σοφία και Πανταζή Ευανθία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λ. Πασσαρώνος 1 - Ελεούσα,  στα τηλέφωνα : 2653360022 και 2653360013.

Αναρτήθηκε στις 17 Μάιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα