Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας» ποσού 1.340.000,00€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 05 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής:

  • Υποέργο 1: Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων είκοσι ενός (1) αγροτικών δρόμων και την ασφαλτόστρωση αυτών του Δήμου Ζίτσας, συνολικού μήκους 11.171,92μ.

  • Υποέργο 2: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για προετοιμασία φακέλου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία», πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην προετοιμασία από εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου Ζίτσας του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της παρούσας πρότασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα