Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» ποσού 840.000,00€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» και μεταφερόμενο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  και αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική οδοποιία του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής:

  • Υποέργο 1: Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, οριζοντιογραφικών και υψομετρικών, υφιστάμενων αγροτικών δρόμων και την ασφαλτόστρωση αυτών, συνολικού μήκους 8.540μ.

  • Υποέργο 2: Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» από Αρχαιολόγο επιτόπου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα