Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Ζίτσας» ποσού 1.466.932,23€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 12 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και αφορά στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης του Δήμου Ζίτσας και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και δύο (2) συμπληρωματικά / συνοδά υποέργα, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής:

  • Υποέργο 1: Προμήθεια 7 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 6 φορτιστών

Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω:

-        1 όχημα τύπου SUV

-        1 όχημα τύπου VAN κλειστού τύπου

-        3 οχήματα τύπου Ι.Χ.

-        1 σάρωθρο

-        1 φορτηγό αποφρακτικό

-        3 φορτιστές

-        3 ταχυφορτιστές

  • Υποέργο 2: Απαιτούμενες εργασίες ΟΚΩ έργων διασύνδεσης, προϋπολογισμού

Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες ΟΚΩ για τη διασύνδεση των φορτιστών με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

  • Υποέργο 3: Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά στην προετοιμασία από εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου Ζίτσας του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της παρούσας πρότασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στις 07 Φεβρουάριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα