Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει  ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «Προμήθεια Yγρών Kαυσίμων - Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του για τα έτη 2023-2025»

Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Τμήμα Α΄-πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) και Τμήμα Β΄ (καύσιμα θέρμανσης), θέρμανσης  θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιµής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης, όπως προσδιορίζεται από το μηνιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών λιανικής πώλησης καυσίμων που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης  της  Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια, λιπαντικά (Τμήμα Γ΄) η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος λιπαντικού, αποκλειστικά βάσει τιμής (ήτοι, το μικρότερο προσφερόμενο τίμημα στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών) του τιμολογίου της μελέτη στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών.


Αναρτήθηκε στις 21 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα