Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου – Β’ Φάση

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου – Β’ Φάση

Η παρούσα πράξη αφορά τη Β΄ φάση του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Ροδοτοπίου», το οποίο περιλαμβάνει το υπόλοιπο της κατασκευαστικής εργολαβίας για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στο Ροδοτόπι μήκους 3.942,93μ, βαρυτικών αγωγών και 127,14μ καταθλιπτικών αγωγών μέχρι και την σύνδεσή του με το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΙ, όπως και την ολοκλήρωση της κατασκευής του αντλιοστασίου (Ε1) και των ιδιωτικών συνδέσεων. Η αρχαιολογική υπηρεσία θα συνεχίσει την παρακολούθηση της κατασκευής και θα γίνει η σύνδεση του έργου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου Ε1.

Αναρτήθηκε στις 23 Αύγουστος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα