Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προτάσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ζίτσας 2015-2019

O Δήμος Ζίτσας επιθυμεί  τη συμβολή σας στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Ζίτσας:

  • Να διατυπώσουν τις προτάσεις – απόψεις τους ανά άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 201 καθώς επίσης και
  • Να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών τουΤο έντυπο  διατίθεται:

       1.   Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία :

  • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ, Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη, Ελεούσα
  • ΚΕΠ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ, Μεταμόρφωση
  • ΚΕΠ Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ, Κληματιά
  • ΚΕΠ Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ, Ζίτσα
  • ΚΕΠ Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ, Βουτσαράς
  • ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ, Βουνοπλαγιά

 2.   Σε ηλεκτρονική μορφή όπου μπορείτε να το κατεβάσετε (download) από στον παρακάτω σύνδεσμο:

             http://www.zitsa.gov.gr/
 

Μετά την συμπλήρωση του, μπορείτε :

  • Να το παραδώσετε στα ανωτέρω σημεία διάθεσής του
  • Να το αποστείλετε:

- Είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2651 0 62794
- Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο zitsa@zitsa.gov.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 - 2019» έως 20 Νοεμβρίου 2015

Αναρτήθηκε στις 06 Νοέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα