Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αναβολή του διαγωνισμού εκμίσθωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουρέντων

Σας γνωρίζουμε ότι, ο ανοικτός πλειοδοτικός φανερός διαγωνισμός, που αφορά την εκμίσθωση του ισογείου του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουρέντων Δήμου Ζίτσας, για την 4η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10-11 π.μ. , αναβλήθηκε, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 275/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας, λόγω μη έγκυρης δημοσιοποίησης του διαγωνισμού σύμφωνα με τους νόμους περί δημοσίευσης.

Θα ακολουθήσει νέα διακήρυξη στην οποία θα ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού.

Αναρτήθηκε στις 04 Σεπτέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα