Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 16228/17-06-2017(ΦΕΚ 1723/Β/18-07-2017) και  τον σχετικό Ν.4442/2016, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων  να προβούν άμεσα στην διαδικασία της γνωστοποίησης  μέσα από την ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr , με τους κωδικούς του taxis net ο καθένας, και την εν συνεχεία μεταβολή γνωστοποίησης για τη χρήση της μουσικής.

Επίσης εφόσον το επιθυμούν, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει., μπορούν να υποβάλλουν και αίτηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στον Δήμο, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής μετά την καθορισμένη ώρα της αριθ.3/96 αστυνομικής διάταξης (δηλ. έως 10:00 την χειμερινή περίοδο και ως 23:00 την καλοκαιρινή περίοδο) σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου αριθ. 225/2017.

 

Προσοχή: Εάν γίνεται χρήση μουσικής ή μουσικής οργάνων, χωρίς γνωστοποίηση, η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω ΚΥΑ. Επίσης εάν γίνεται χρήση μουσικής πέραν καθορισμένου ωραρίου, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 10 -Kυρώσεις της  κανονιστικής απόφασης αριθ. 225/2017.     

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου 2653360013 -Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αναρτήθηκε στις 18 Οκτώβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα