Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 372/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ζίτσας (ΑΔΑ: ΩΦΤΓΩΡΓ-Ε6Θ), αποφασίστηκε η «Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος υφιστάμενου δρόμου του οικισμού Βουνοπλαγιάς, Δήμου Ζίτσας», με την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 18483/2017 αιτήματος των Καρβούνη Σπυρίδωνα, Νταλάκα Γεώργιο, Δημητροπούλου Ελένη, Καρβούνη Γεώργιο, Αδαμαντίδη Χρυσούλα, Μεγαπάνος Δημήτριος, Τσιανάκα Μαρία, Αδαμαντίδου Γεωργία, Αδαμαντίδη Παναγιώτη, Παπαϊωάννου Βαρβάρα, Στάθη Γεώργιο και Στάθη Παναγιώτα.

Έχοντας υπόψη το αρθ. 35  §1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) αναρτάται:

  1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Ελεούσας (Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα, Δήμου Ζίτσας)
  2. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας (www.zitsa.gov.gr)
  3. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Βουνοπλαγιάς

Τοπογραφικό διάγραμμα τμήματος του οικισμού Βουνοπλαγιάς στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις υπ. αριθμ. 30781/2005 και 30792/2005 πράξεις παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση του Συμβ/φου Ιωαννίνων Παύλο Κ. Κίτνη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1, Ελεούσα), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης του υφιστάμενου κοινοχρήστου χώρου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

Αναρτήθηκε στις 27 Φεβρουάριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα