Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση «έγκρισης συμμετοχής» στην Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση «έγκρισης συμμετοχής» στην Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας

Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2018 ανακοινώνει ότι :
η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση «έγκρισης συμμετοχής» στην Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δήμου Ζίτσας, στη θέση «Πράσινη γωνιά» θα γίνεται έως την πλήρωση των θέσεων -παραπηγμάτων και των λοιπών θέσεων που προβλέπει η υπ' αρ. 191/2018 Κανονιστική απόφαση του Δήμου Ζίτσας.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας κατά τις εργάσιμες ώρες της υπηρεσίας.

Αναρτήθηκε στις 29 Αύγουστος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα