Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας «Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους
Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για « Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας
Αντικείμενο της ανάθεσης είναι παροχή:
Α) Τις κατά νόμο υπηρεσίες του Ιατρού Παιδιάτρου στους Παιδικούς
Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας όπως περιγράφονται στα παρακάτω
καθήκοντα και υποχρεώσεις του.
Β) Θα τηρεί τα κατά νόμο βιβλία και φακέλους υγείας των παιδιών των
Παιδικών Σταθμών και θα ενημερώνει άμεσα την Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ για
τις τυχόν παρατηρήσεις του και υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη
και την εξασφάλιση της υγείας των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.
Γ) Εάν χρειαστούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις είναι υποχρεωμένος να
παραπέμπει τα παιδιά σε κρατικά ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και να
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των εξετάσεων που υπέδειξε καθώς και να
ενημερώνει τους σχετικούς ατομικούς φακέλους των παιδιών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες των Παιδικών
Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας 3.500,00
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 3.500,00
Ο χώρος απασχόλησης θα είναι τα κτίρια των Παιδικών Σταθμών του
Ν.Π.Δ.Δ και συγκεκριμένα:
1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
3 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα