Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής

Ο Δήμος Ζίτσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους - ιδιοκτήτες μηχανημάτων - οχημάτων που επιθυμούν την εγγραφή τους στο μητρώο ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, κλπ) στις περιοχές ευθύνης του Δ. Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων για την χρονική περίοδο από 01/01/2019 έως 31/12/2019, να δηλώσουν με οποιοδήποτε τρόπο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος) μέχρι και 28/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00 (τηλ:26533-60037).
1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα, για τις περιοχές
ευθύνης του Δ. Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων από τη δημοσίευση της παρούσας, στην οποία να
αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα, fax και στην οποία να δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:
Α) Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές ευθύνης του
Δ. Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων για τους οποίους μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε
εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό
διάστημα από 01/12/2019 έως 31/12/2019, από την αναθέτουσα αρχή με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την αρμόδια υπηρεσία η οποία θα υποδεικνύει την χρήση των μηχανημάτων – οχημάτων ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής.
Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και
προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα