Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Μέχρι 11 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων από τα Αθλητικά Σωματεία για την επιχορήγηση

Μέχρι  11 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων από τα Αθλητικά Σωματεία για την επιχορήγηση

Ο Δήμος Ζίτσας για το 2019 πρόκειται να επιχορηγήσει οικονομικά τα Αθλητικά Σωματεία  και Συλλόγους που έχουν έδρα στα διοικητικά όριά του.

Το ύψος της επιχορήγησης θα καθοριστεί μα απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δήμου και τις αθλητικές επιτυχίες των Σωματείων και Συλλόγων.

Για να λάβουν την επιχορήγηση, οι Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία, θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 να προσκομίσουν και να καταθέσουν στο Δημαρχείο (Λεωφ. Πασσαρώνος 1) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Καταστατικό του συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις του. Η έδρα του συλλόγου πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου. Το καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
  2. Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης και ενημερότητας από την Περιφέρεια Ηπείρου
  3. Πρακτικό συγκρότησης τελευταίου Δ.Σ.
  4. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.
  5. Απολογισμός του συλλόγου για το προηγούμενο έτος .
  6. Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.
  7. Αίτηση* προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές εκδηλώσεις (δράσεις) που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση. Οι δαπάνες δεν πρέπει να εξυπηρετούν λειτουργικές δαπάνες αλλά να σχετίζονται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΗΠ ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.

     *(Η αίτηση είναι τυποποιημένη και θα συμπληρώνεται στην Οικονομική 

       Υπηρεσία κατά την κατάθεση των υπόλοιπων δικαιολογητικών).

 

        

  1. Σχέδιο δράσης - Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων (δράσεων) αυτών
  2. Φορολογική δήλωση τελευταίου έτους (έντυπο Ν)

10. Αποδεικτικό ανάρτησης απολογιστικών στοιχείων δαπανών επιχορηγήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 16 του Ν4305/2014) για συλλόγους – σωματεία που επιχορηγήθηκαν με ποσό άνω των 3.000 ευρώ

11. Μετά τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή της επιχορήγησης και τη διάθεση πίστωσης θα κατατεθεί στο Δήμο πρακτικό του Δ.Σ. του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης.

12. Ο σύλλογος θα πρέπει να διαθέτει αθεώρητο τιμολόγιο ή γραμμάτιο είσπραξης, για την είσπραξη του ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2653360002 κ. Μάγκου Κωνσταντίνα)

 

 

Αναρτήθηκε στις 05 Φεβρουάριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα