Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Συμμετοχή στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη 2019

Ο Δήμος Ζίτσας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους πωλητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017), να υποβάλλουν έως 29-08-2019 σχετική αίτηση, προκειμένου να εκδοθεί στο όνομά τους «Έγκριση συμμετοχής» στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη 2019 (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) Δήμου Ζίτσας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 υποβάλλοντας:

 

  • α. σχετική αίτηση έγκρισης συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας)
  • β. Κατάθεση μηδενικής απόδειξης Ταμειακής μηχανής.
  • γ. Κατάθεση δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε συμμετέχων (π.χ. πωλητής υπαίθριου εμπορίου, έμπορος βιομηχανικών ειδών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
  • γ. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ζίτσας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.)
  • δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
Αναρτήθηκε στις 20 Αύγουστος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα