Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής

ΠρόσκλησηΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώουενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικούγια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής(χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισµοί, δασικέςπυρκαγιές,  κλπ)στιςπεριοχέςευθύνης του Δ. Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων για την χρονική περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

     Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ενδιαφερομένων που είναι  κάτοχοι μηχανημάτων -  οχημάτων και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν   στους χώρους εκδήλωσης φυσικών καταστροφών σε περιοχές ευθύνης του Δ. Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων µε διάθεση μηχανημάτων - οχημάτων, υλικού και προσωπικού και ειδικότερα  στις κάτωθι Δ.Ε. του Δήμου:

1. ∆.Ε. ΕΚΑΛΗΣ

2. ∆.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

3. ∆.Ε. ΖΙΤΣΑΣ

4. ∆.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ

5. Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ

ΚΑΛΕΙ

 

Τους ενδιαφερόµενους - ιδιοκτήτες µηχανηµάτων - οχημάτων που επιθυµούν, να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος) από 06/12/2019 μέχρι και 20/12/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρες 9:00-13:00 (τηλ: 26533-60037).                       

Αναρτήθηκε στις 06 Δεκέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα