Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση εκμίσθωσης καφενείου Τ.Κ. Περάτης

Πρόσκληση δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ισόγειου καφενείου) της Τ.Κ. Περάτης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται: από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. Ώρα έναρξης των προσφορών η 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για το έτος 2020.(αρ. 414/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Αν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα