Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Λειτουργία αθλητικών χώρων

Παρακαλούνται οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Ζίτσας, να γνωστοποιήσουν με έγγραφο μέσω του Δήμου στην επιτροπή γηπέδων, το προπονητικό τους πρόγραμμα ώστε να διασφαλιστεί η εύρρυθμη λειτουργία των γηπέδων τόσο για τους ίδιους όσο και για τους δημότες.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των αθλητικών χώρων θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα πρωτόκολλα ασφάλειας για τον COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα