Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Δαφνόφυτου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση τριών (3) διαδοχικών τμημάτων του υπ’ αρ.348 αγροτεμαχίου, διανομής 1957 Κοινότητας Δαφνόφυτου Δ.Ε. Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας, συνολικού εμβαδού τμημάτων: 30.888,57τ.μ. περίπου στην Κοινότητα Δαφνόφυτου Δήμου Ζίτσας, επειδή προσφέρονται για επαγγελματική χρήση, όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, βοσκή και στέγαση ζώων κ.λπ.

Κατώτατο όριο προσφοράς για τη μίσθωση του δημοτικού ακινήτου το ποσό των τριακοσίων ευρώ ( 300,00€ ) ετησίως. Η προσφορά των πλειοδοτών θα δοθεί για το σύνολο των τριών τμημάτων ήτοι για τα 30.888,57τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 22-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών. Ώρα έναρξης προσφορών η 11:00π.μ.

Ώρα υποβολής-ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής: από 10:00π.μ ως 10:30π.μ.

Αν η δημοπρασία παρέλθει άγονη, επαναλαμβάνεται στις 29-01-2021 με τις ίδιες προϋποθέσεις, ενώπιον της ίδιας επιτροπής.

Αναρτήθηκε στις 12 Ιανουάριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα