Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους-Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων (άρθρο 90 Ν. 5036/23)

Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς Δήμους-Αναβίωση ρυθμίσεων 100 δόσεων  (άρθρο  90 Ν. 5036/23)

Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου Ζίτσας ότι με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 θεσπίζεται νέα ρύθμιση οφειλών προς Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023, σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις για μερικώς συνεπείς δημότες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο.

Επιπλέον με τις παρ. 7 έως 10 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης της ρύθμισης των 100 δόσεων των άρθρων 110 έως και 117 του Ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 90 του Ν. 5036/2023 ορίζεται ότι οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθμιση των παρ. 1 έως 6 και για αναβίωση της απολεσθείσας ρύθμισης των παρ. 7 έως 10 υποβάλλονται προς τον Δήμο από την έναρξη ισχύος του Ν. 5036/2023 και μέχρι την 30ή.6.2023.

  Δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της ρύθμισης συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Ζίτσας.

     Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Ζιάκα Σοφία, τηλ. 26533-60022.

 

          Παρατίθεται σχετικό υλικό προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

Αναρτήθηκε στις 18 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα