Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Περίληψη δικογράφου κατά του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» που θα συζητηθεί στις 17-01-2024

Ανάρτηση της από 11-12-2023 Περίληψης της από 03-02-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 46/2023 κύριας παρέμβασης του Δήμου Ζίτσας που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ασκηθείσας επί της από 08/11/2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αιτήσεως, κατά του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Θεοδώρα Μιχ. Παναγιωτοπούλου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Η ανωτέρω αίτηση, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 17-01-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.

Αναρτήθηκε στις 11 Δεκέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα