Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζίτσας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζίτσας»


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)»

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ζίτσας», από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΥΛΛΟΣ Ι.Κ.Ε. που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 5553/Β/2021), ο Δήμος Ζίτσας διοργανώνει ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με στόχο την ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την αποτελεσματική εκπόνηση της υπηρεσίας.

Τα Παραδοτέα Π.1 και Π.2 (Π.2α και Π.2β), αφορούν τα ακόλουθα:

Π.1.: Τεχνική Έκθεση Καταγραφή Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης (Συλλογή στοιχείων, πολεοδομικών, πληθυσμιακών και λοιπών χαρακτηριστικών οικισμών Δήμου Ζίτσας, θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη ΣΑΠ, ανάλυση και αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης ως προς την Εξασφάλιση της Προσβασιμότητας στους Υπαίθριους Δημόσιους Χώρους Κ.Χ. και κοινωφελή κτιρίων του Δήμου, μεθοδολογία επιλογής των προς εξέταση χώρων στα πλαίσια του παρόντος Σ.Α.Π. κλπ.)

Π.2α.: Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή Προτεινόμενων Παρεμβάσεων (απαιτήσεις προσβασιμότητας, οδηγίες και κανονισμοί που διέπουν την παρούσα, προτεινόμενες παρεμβάσεις στους επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια, στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού και χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης Σ.Α.Π. κλπ. )

Π.2β.: Χάρτες προτεινόμενων παρεμβάσεων σε μορφή διανυσματικών αρχείων (shapefiles)

Η συμμετοχή σας στη Διαβούλευση κρίνεται απαραίτητη, ενώ ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 19/12/2023 και ημερομηνία λήξης αυτής η 27/12/2023 (αποστολή απόψεων – παρατηρήσεων στο zitsa@zitsa.gov.gr ).

Αναρτήθηκε στις 19 Δεκέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα