Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσηςτης με αρ. Πρωτ. 19393/06.12.2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της εταιρείας«OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.» για τη Δημόσια Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας»

θα πραγματοποιηθεί σταδιακή αντικατάσταση υφιστάμενων μετρητών παροχών υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης με Ασύρματους Ψηφιακούς υδρομετρητές ½', για τους ενταγμένους οικισμούς στην ως άνω δράση.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης μεταξύ άλλων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, μέσω της μείωσης των διαρροών και η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στους καταναλωτές του δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Ζίτσας.

Παρακαλούμε τους υδρολήπτες των παραπάνω, να διευκολύνουν το έργο των αρμόδιων συνεργείων της αναδόχου εταιρείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Αναρτήθηκε στις 29 Φεβρουάριος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα