Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας

Το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας» ποσού 3.807.301,47€, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ 2.0"» στον Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU και περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο και ένα (1) συμπληρωματικό / συνοδό υποέργο, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει ως εξής:

  • Υποέργο 1: Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 3.685.483,87€

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά:

α) την αντικατάσταση του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που συνδέει τις πηγές Μπριζάκου Φωτεινού με τις κεντρικές δεξαμενές των οικισμών Γρανιτσοπούλας, Ριζού, Βρυσούλας και Κουρνόραχης καθώς και η σύνδεση των πηγών με την κεντρική δεξαμενή Εκκλησοχωρίου και

β) την αντικατάσταση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Γρανιτσοπούλας, Ριζού, Βρυσούλας, Φωτεινού, Κουρνόραχης και Εκκλησοχωρίου.

  • Υποέργο 2: Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. για το έργο Αντικατάστασης Εξωτερικού Υδραγωγείου και Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 121.817,60€

Το προτεινόμενο υποέργο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων – μικτά ρεύματα υλικών), που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου.

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2024

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα