Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας

Ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Ζίτσας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Παρασκευή 01/09/2023 έως και την Τρίτη 03/10/2023 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας (Λασκαρίνας 3Α, στο παλαιό Δημαρχείοτηλ.: 2651360242-2651360243-2651360240)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-      Αίτηση

-      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς, και άδεια διαμονής  σε ισχύ

-      Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

-      Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

-      Ε 1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

-      Ε 9 όλων των μελών του νοικοκυριού

 

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου - δυνητικού δικαιούχου:

  • Για τα άνεργα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον υπάρχουν, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση από Νοσοκομείο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
  • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες


Αναρτήθηκε στις 12 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα