Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

(Ορθή Επανάληψη)- Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-03-17

Ορθή Επανάληψη:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα έως και το τέλος της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου.
 2. 2.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017
 3. 3.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 1ου Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η προσφυγή της κ.Χόϊμπου Ροζαλίας κατά του Δ.Ζίτσας - Διάθεση πίστωσης
 4. 4.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 1ου Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η αγωγή της κ.Τζιάφκου Αικατερίνης κατά του Δ.Ζίτσας - Διάθεση πίστωσης
 5. 5.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 1ου Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η προσφυγή του κ.Τσεκούρα Λάζαρου κατά του Δ.Ζίτσας,που αφορά αυθαίρετη χρήση δημοτικής έκτασης  - Διάθεση πίστωσης
 6. 6.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 1ου Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η αγωγή του κ.Βασιλείου Βασίλειου κατά του Δ.Ζίτσας καθολικού διαδόχου του πρώην  Δ.Πασσαρώνος  - Διάθεση πίστωσης
 7. 7.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η με χρονολογία 31-12-2010 αγωγή που άσκησε ο κ.Ντόκος Κωνσταντίνος κατά του πρώην Δ.Μολοσσών (αναφορικά με την αριθ. 327/2006 απόφαση  Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Μολοσσών) - Διάθεση πίστωσης
 8. 8.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων , όπου θα συζητηθεί η με χρονολογία 31-12-2010 προσφυγή-αγωγή που άσκησε ο κ.Ντόκος Κωνσταντίνος κατά του πρώην Δ.Μολοσσών (αναφορικά με την 328/2017 απόφαση  Δημαρχιακής Επιτροπής Δ.Μολοσσών) - Διάθεση πίστωσης
 9. 9.    Εγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου «Διευθέτηση όμβριων και κατασκευή τεχνικού έργου στη Δημοτική οδό Τ.Κ. Καλοχωρίου στα όρια σύνδεσης με την παλαιά Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας»
 10. 10.   Εγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση Αργοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Αναργύρων»Δ.Ζίτσας.
 11. 11.  Εγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Στεγάστρου για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας.
 12. 12.  Εγκριση ή μη πρακτικού ΙV (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Βασιλόπουλου»Δ.Ζίτσας.
 13. 13.  Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το έργο: «Διευθέτηση Όμβριων και Κατασκευή Τεχνικού Έργου στη Δημοτική Οδό Τ.Κ. Καλοχωρίου στα όρια σύνδεσης την παλαιά Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας»
 14. 14.  Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την : «Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ζίτσας»
Αναρτήθηκε στις 06 Μάρτιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα